Les persones de més de 74 anys contagiades a Catalunya de covid-19 van tenir un 30% de risc de morir, la taxa de mortalitat més alta de tot l'Estat, segons l'estudi matemàtic COVIDModel.es, realitzat per la plataforma #NoMorePandemics.

Per darrere hi ha Castella-la Manxa i Madrid. Aquest treball ha analitzat les xifres de contagis i morts proporcionades per l'Institut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística, i les ha comparat amb les de les comunitats. La taxa a Catalunya és del 30,27%, gairebé vuit punts per sobre de la mitjana espanyola, que va arribar al 22,3%. Aquesta diferència no va ser tan destacada en el cas dels menors de 65 anys, ja que les taxes són molt més similars: a Catalunya va ser del 0,18% i a l'Estat, del 0,16.

De l'estudi es conclou que 1,8 de cada 1.000 persones contagiades menors de 65 van morir a Catalunya, una taxa de mortalitat que és 168 cops inferior que en el cas dels majors de 74.

De fet, segons va publicar l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), entre el 7 de març (una setmana abans de declarar l'estat d'alarma) i el 25 d'abril, el 81,7% de les morts per covid-19 a Catalunya van ser en persones amb més de 75 anys i més impacte en dones en nombre absoluts, donada la seva major esperança de vida. L'estudi es va fer a partir de les 12.146 defuncions reportades llavors per les funeràries.

Aquesta xifra suposa una taxa bruta de 158,7 defuncions per 100.000 habitants. De les 12.146 defuncions, el 51,5 % van ser dones i el 48,5 % homes, i suposa una taxa bruta de mortalitat de 160,4 defuncions per 100.000 dones i 157,0 defuncions per 100.000 homes.

La incidència mesurada amb la taxa bruta de mortalitat, però, és superior en els homes que en les dones en tots els grups d'edat. Les defuncions per covid-19 a Catalunya mostren comportaments diferents per sexe i edat. En nombres absoluts, s'observen més defuncions entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75, ja que la més alta esperança de vida de les dones suposa una forta feminització de la població d'edat elevada.