Fonts penitenciàries expliquen que sempre hi ha la possibilitat de revertir el tercer grau i passar-lo a segon grau altre cop, cosa que passa en el 10% dels casos, si el reclús no progressa adequadament. La decisió la proposa la unitat de Medi Obert de la conselleria, i ha de ser aprovada per la Secretaria de Mesures Penals. El 95% de les propostes de les juntes de tractament són acceptades pel Servei de Classificació i només el 7% són revertides pels jutjats de vigilància penitenciària. En el cas del segon grau, els reclusos tenen un màxim de 36 dies de permís l'any, amb set dies seguits com a màxim. En el tercer grau, el màxim de permisos és de 48 dies anuals, amb un màxim també de set dies. La diferència, però, és que en el cas del tercer grau no cal un permís específic del jutjat per a cada permís, com sí cal en el segon grau. Si la junta proposa fer progressar el reclús de segon a tercer grau, com ha passat en aquest cas, ho ha de notificar al Servei de Classificació, que té dos mesos per autoritzar-ho.