El proper curs escolar les entrades, sortides i hores del pati seran esglaonades, els serveis de menjador s'organitzaran a partir de grups estables i mantenint la distància entre ells i, per regla general, les famílies no podran accedir a les instal·lacions. Aquestes mesures es troben al «Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia» que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va presentar ahir. Ell va afirmar que els alumnes no «deixaran de fer sortides, excursions o colònies el proper curs per culpa de la covid-19», i va insistir que el 2020-21 «ha de ser un curs el més normal possible».

L'organització essencial serà en grups estables, com ja va anunciar Bargalló dilluns, i ahir va aclarir que no han de ser heterogenis i es treballa perquè en cap cas se superi la ràtio de 25 alumnes a primària i de 30 a secundària. En aquest sentit, va dir que part del personal que es contractarà serà per evitar superar aquestes xifres.

El document aprovat pel Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) estableix que l'ús de mascareta i la distància física serà necessària fora d'aquests grups estables. Així, l'haurà de dur qualsevol professional que no en formi part quan hi entri en contacte, igual que l'alumnat quan coincideixi amb altres classes i no es pugui mantenir la distància de seguretat.

Tothom haurà d'arribar al centre amb mascareta i portar-la posada fins que arribi a la seva aula, i als centres n'hi haurà per si fan falta durant la jornada. A més, tindran termòmetres per si cal prendre la temperatura en algun moment.

La higiene de mans s'haurà de fer a l'arribada i la sortida del centre, abans i després dels àpats, d'anar al lavabo i de cada activitat, a més del pati. La ventilació serà una de les principals mesures de prevenció, amb finestres obertes durant les classes sempre que sigui possible i amb una periodicitat almenys diària de la neteja i la desinfecció d'espais.

Bargalló va concretar que el servei de menjador es prestarà -i el de les cantines als instituts- amb més torns si hi ha molts alumnes, garantint la distància entre grups estables. Així, els membres d'un mateix grup seuran en una o més taules, i si només se'n disposa de llargues, amb la separació mínima d'una cadira. Això requerirà més personal i el conseller va assegurar que el departament assumirà el sobrecost que generi.

A més, el menjar se servirà en plats individuals que no es podran compartir, hi haurà un responsable de servir l'aigua i els professionals que hi intervinguin hauran de dur mascareta sempre. Pel que fa a les altres activitats al migdia, seguiran les indicacions de distància i mascareta si es bar-regen grups estables i es faran a l'aire lliure sempre que es pugui.

Pel que fa a l'esbarjo, les sortides també seran esglaonades i en algun cas es busquen espais propers al centre que puguin servir de pati. Si diferents grups comparteixen espai, hauran de mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig i utilitzar la mascareta.

Amb relació a l'horari, no es preveuen modificacions substancials, tot i que el director general de Centres Públics del departament, Josep Gonzàlez-Cambray, va afirmar que es podria estudiar algun cas que ho requereixi per necessitats pedagògiques o d'altres tipus. D'altra banda, els centres hauran d'habilitar un espai d'acollida matinal on pugui mantenir-se la distància.