Un col·lectiu format per una trentena d'escoles i instituts van demanar que canviï el model de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i de l'educació postobligatòria, ja que «actualment dificulten un enfocament competencial, integral i personalitzat de l'educació».

Els centres promotors, constituïts en el Fòrum Futurs de l'Educació, van presentar el document «Un batxillerat sense aquesta selectivitat és possible».

En el document denuncien que les actuals PAU «condicionen totalment els dos anys de batxillerat», que «es converteixen en una cursa preparatòria per superar la selectivitat», i en molts casos també condicionen els cursos previs, especialment la secundària obligatòria.

Els membres del Fòrum fan notar en el text «l'immobilisme» dels responsables de les PAU a l'administració i a les universitats, a el «frenar propostes de canvi de model de les proves que tenen per objectiu fer que siguin més competencials i menys memorístiques». Per això, els centres afirmen en el document que es posen a disposició de l'administració per treballar proactivament per fer realitat el canvi.