Les altes temperatures i les pluges constants de la primavera de 2020 són les condicions idònies per a la reproducció del mosquit tigre. Aquesta situació queda reflectida de manera evident en les observacions rebudes a l'aplicació Mosquito Alert durant el primer semestre del l'any. La primavera de 2020 ha estat la quarta més calorosa a Espanya des de 1965, segons l'Agència Estatal de Meteorologia a partir de dades de juny, i la cinquena més plujosa de segle XXI. A més de les condicions climàtiques favorables, també pot haver contribuït a l'augment de mosquits el confinament per la COVID-19 que ha impedit tenir cura de nombroses segones residències del litoral mediterrani.

El nombre de mosquits tigre registrats a Mosquito Alert el primer semestre del 2020 suposen un increment del 70% respecte a 2018, que era fins ara l'any amb més insectes observats a inici de temporada. Ara bé, la temporada amb més mosquits observats en el seu conjunt segueix sent la de 2015.

Les observacions acumulades de mosquit tigre entre 2020 i 2015 mostren que les xifres de l'any actual es tripliquen al maig i juny, per sobre de la valor de qualsevol dels anys anteriors, a excepció de 2018. El desenvolupament de la temporada 2020 a partir d'ara és difícil de predir ja que, d'acord amb l'experiència, la tendència de la primavera no es pot extrapolar a l'estiu. Tenint en compte que el cicle biològic del mosquit tigre és d'uns 15 dies, la seva densitat futura està lligada, en gran part, a la disponibilitat d'aigua al llarg de l'estiu, que li ofereix l'oportunitat de reproduir-se.

Predir la temporada

L'equip d'investigació de Mosquito Alert estudia actualment l'efecte de les variables climàtiques sobre l'explosió reproductiva de mosquits a la primavera. Conèixer aquesta relació permetrà predir com serà el principi de la temporada de l'insecte. Per això, caldrà considerar no només les temperatures i precipitacions de primavera, sinó també les condicions ambientals de l'hivern. Si l'estació hivernal és suau, sobreviurà un major nombre dels ous dipositats a finals de tardor que esdevenen insectes a la primavera.

L'ideal d'ara en endavant és poder fer previsions de l'inici de la temporada de mosquits, tal com avui som capaços de fer amb la meteorologia. Ara bé, l'evolució durant l'estiu és difícil de predir, ja que està condicionada per episodis puntuals de tempestes estiuenques i per la conducta humana, com ara el reg artificial.

Observacions acumulades

Les corbes d'observacions acumulades es basen en les observacions obtingudes a l'app Mosquito Alert, però corregides per l'esforç de mostreig. Aquesta dada s'estima a partir del nombre de persones que es troben en una àrea i dia concrets amb l'app de Mosquito Alert activa, així com amb una modelització de la seva propensió a realitzar observacions aquell dia.

Aquesta correcció és important per poder estimar l'abundància de l'insecte: no és el mateix registrar 10 observacions en una zona on hi ha 5 persones amb l'app activada, que 10 observacions en una zona amb 20 persones amb l'app activada. Per dur a terme aquesta correcció, Mosquito Alert necessita saber quantes persones es localitzen en una àrea concreta amb l'app activa, una dada que sempre s'obté garantint la seva privacitat.

Un registre que garanteix privacitat

Per poder ajustar les dades d'abundància als models, l'aplicació digital recull informació sobre la posició aproximada del dispositiu de l'usuari en intervals aleatoris. Per tant, les dades no són de posició exacta, sinó que s'arrodoneixen a una quadrícula de 2×2 Km, equivalent a saber que un dispositiu es troba dins d'una àrea de 2 milions de metres quadrats. La informació que obté el servidor de Mosquito Alert indica que en una quadrícula concreta hi ha un dispositiu en un moment particular.

Per garantir una major privacitat dels usuaris, les localitzacions de l'app es vinculen a un identificador generat aleatòriament, que impedeix qualsevol relació amb altres dades que permetessin la seva identificació personal. Malgrat la importància d'aquests registres per poder calcular les abundàncies de mosquits, els usuaris poden, en tot moment, desactivar aquesta funció de l'app.

Gràfic interactiu 1. Visió dels anys complets, l'acumulació de mosquits observats de gener a desembre.

Gràfic interactiu 2. Visió ampliada del mateix contingut contenido de gener a juny, on s'aprecia millor l'increment d'observacions de 2020.