El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat que una clàusula hipotecària en què el client renuncia a denunciar el banc pot ser considerada com a «abusiva», especialment si el consumidor no tenia la informació necessària per entendre les conseqüències.

L'alt tribunal respon així a una de les dues preguntes que va formular un jutjat de Terol en relació amb una disputa entre una consumidora i Ibercaja per la renegociació d'un préstec hipotecari que contenia clàusules sòl. Quant a la segona pregunta sobre aquesta renegociació, el TJUE conclou que la normativa europea ho permet sempre que la renúncia que suposa sigui resultat del «lliure consentiment lliure i informat» del consumidor.

Les clàusules sòl, que estableixen un límit mínim a l'interès que s'aplica a la hipoteca encara que el tipus d'interès baixi, van ser declarades abusives pel Suprem el 2013. S'obria així la porta a reclamacions dels afectats. En el cas que ha arribat ara a Luxemburg, una clienta va renegociar un contracte hipotecari amb Ibercaja que modificava la clàusula sòl que contenia. En el nou contracte s'incloïa una nova clàusula que estipulava que la clienta no podria emprendre accions judicials contra l'entitat bancària. El TJUE assegura que bancs i clients poden modificar a la baixa les clàusules sòl d'un contracte hipotecari sempre que els consumidors entenguin les conseqüències econòmiques que se'n deriven. I recorda que la protecció que ofereix la directiva europea davant les clàusules abusives no és «obligatòria». Així dona via lliure als consumidors per renunciar a la reclamació d'una clàusula sòl firmant un contracte de novació on s'acordi una nova clàusula.