Galícia va viure ahir una jornada de votació atípica marcada per la crisi sanitària de la covid. Amb mascareta i sense contacte, els gallecs van acudir als seus col·legis electorals, en diversos dels quals ja al matí es van formar llargues cues, vigilades per voluntaris que vetllaven per la salut dels electors. Abans de les deu, una llarga cua de votants ja s'esperava per votar a les portes del Centre de Formació Professional Ánxel Fole de la Corunya, en ple passeig marítim, davant la Torre d'Hèrcules.

En una jornada assolellada i calorosa, molts afirmaven haver matinat per poder passar el dia a la platja després de votar en unes eleccions que també van ser diferents perquè se celebraven en ple estiu. D'un en un i amb una escrupolosa higiene de mans, és com entraven els corunyesos a aquest recinte les portes del qual estaven vigilades per dos representants de l'administració que, a més de fer el seu habitual treball de recompte de dades, es van oferir voluntaris per controlar les condicions sanitàries.

A la porta d'entrada, Patricia Fernández va dir que ja podia «passar» a la primera persona que va trepitjar l'interior del local. Aquesta funcionària va detallar tot seguit que la seva tasca consistia a «controlar que passessin ordenadament i amb distància», així com a proporcionar el material necessari. Als que no portaven mascareta o en portaven una de casolana de tela, els en proporcionava una de quirúrgica.

Tots els electors van haver de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i en sortir, però també disposaven d'una bona quantitat de guants per lliurar-los només als que fossin al·lèrgics a algun component del gel.

A la sala hi havia quatre taules, totes perfectament visibles per part dels vigilants. Quan un elector s'acostava a la seva urna corresponent, dipositava el seu DNI en una safata posada a sobre de la taula, que el president mirava sense contacte. Deia el nom del votant i els vocals exercien la seva funció amb normalitat. Un cop verificada la seva identitat, el ciutadà dipositava la seva papereta amb cura a l'urna i es dirigia a la porta de sortida, perfectament senyalitzada per les fletxes enganxades a terra i els cartells de les parets.

Vot preparat de casa

Molts van optar per portar el vot preparat de casa per tal d'agilitzar el procés, però per als que el seleccionaven al mateix col·legi les cabines també van canviar. Res de cortines, ja que es consideren un possible focus de contagi. Aquest cop, per seguir assegurant la intimitat, hi havia dos panells d'esquena a la gent, amb els vots de cara a la paret. Entre els participants va prevaldre la sensació de seguretat, ja que van guardar la distància i van obeir de manera que el flux d'electors es va agilitzar amb tranquil·litat.