Nou de cada 10 persones titulades treballa, una taxa gairebé igual a la que hi havia abans de la crisi del 2008. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi d'inserció laboral 2020 de les universitats catalanes elaborat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb dades prèvies a la crisi de la covid-19.

En línies general milloren els indicadors. Així, el 89% dels graduats treballa, tot i que el 2008 eren el 94%. Per àmbits de coneixement, més enllà d'enginyeria, s'assoleix el 92% d'ocupació a la salut, el 90% a socials i el 86% a experimentals. En ser preguntats sobre les funcions a la feina, el 75% assegura que són específiques de la titulació, el 12% universitàries i el 13% no universitàries. Per àmbits, els que més exerceixen tasques específiques són els que han cursat estudis de la salut (85%) i els que menys els d'humanitats (53%).

A més, en aquest àmbit un 30% assegura que no fa funcions de nivell universitari.

Pel que fa als contractes, el 56% el té indefinit, quan en l'edició del 2017 eren el 48%. El 2008 encara està per sobre ja que eren el 59%. Un 34% té un contracte temporal i un 7% és autònom.

Per àmbits, hi ha més contractes indefinits per als que han estudiat enginyeries i arquitectura (72%), mentre que on n'hi ha menys és a l'àmbit de la salut (43%).