La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va alertar ahir que la falta d'un conveni entre el Govern espanyol i la Generalitat per a la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya provocarà cobraments indeguts que els obligaran a fer embargaments als beneficiaris de l'ajuda davant les duplicitats amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) de la Generalitat.

En conversa amb els mitjans de comunicació, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, va explicar que la Generalitat no gestiona la tramitació de l'IMV i que els falta informació sobre els seus beneficiaris, de manera que si aquests reben dues prestacions «el departament de Treball es veu obligat a reclamar els ingressos addicionals».

La Renda Garantida de Ciutadania (aprovada pel Parlament el 2017 i de més quantitat que l'ajuda estatal) és complementària a l'IMV però marca un import màxim a pagar que resulta de la combinació d'ambdues prestacions, i és incompatible el cobrament de les dues ajudes íntegrament.

«L'Ingrés Mínim Vital és una gran notícia perquè significa una fita històrica a l'Estat en matèria de protecció social, però corre el risc de ser una presó burocràtica si el Govern de l'Estat no aconsegueix compassar aquesta prestació amb l'ecosistema de protecció general de Catalunya», va afirmar el secretari general.

«No és la nostra intenció aplicar cap embargament ni reclamació de diners que hagi cobrat la gent, de manera que esperem que el ministeri rectifiqui i ens eviti trobar-nos en aquesta situació», va manifestar Ginesta, que va explicar que el Govern ja ha adaptat algunes prestacions de l'RGC a Catalunya per duplicitats amb l'IMV. Es tracta de 1.500 unitats familiars que reben la prestació per fill a càrrec de l'IMV estatal i que, si haguessin cobrat també la totalitat de l'RGC, haurien incorregut en deutes amb l'administració; per la qual cosa rebran els ingressos màxims que preveu l'RGC, però amb l'import repartit entre les dues administracions. Davant d'aquesta situació, Ginesta demana que l'Estat transfereixi «a mitjà termini» la gestió de l'IMV a la Generalitat.