El departament de Salut ha actualitzat el document de «preguntes més freqüents» sobre l'ús de la mascareta i ha introduït una esmena que afecta les persones que treballen en espais tancats i no oberts al públic, que a partir d'ara, detalla el Govern Català, no l'hauran de dur mentre estiguin asseguts al seu lloc de treball i no es moguin, però sí en qualsevol desplaçament (per exemple per anar al lavabo).

Inicialment, Salut va anunciar a través del seu web i de les xarxes socials que a la feina, en espais tancats o oberts, era obligatori dur la mascareta sempre, encara que existís distància de seguretat entre treballadors. Només en podien prescindir aquells que estiguessin en un despatx d'ús individual i amb la porta tancada.

Regió7 va contactar amb Salut per conèixer si aquesta indicació era una obligació o una recomanació i va rebre per resposta un document del DOGC (Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny) on, tanmateix, no s'especifica allò que el departament ordena al seu FAQS. La resolució, textualment, diu que la mascareta s'ha de dur «en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic sempre que entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 metres. Repreguntats sobre el tema, des de Salut van remetre aquest diari de nou al seu web on des d'aquest dimecres apareix un nou text.

Concretament, ara, la Generalitat diu que «en empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, anar al lavabo...)». A més, també indica que se'n podrà prescindir «en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut».

Ahir al vespre, aquest canvi encara no havia estat anunciat per Salut a les xarxes socials ni al seu web. Sí que el feia notar dins del document de «preguntes més freqüents» en la seva versió en PDF amb unes lletres vermelles que alerten del nou redactat.

Referent a la validesa legal del FAQS, Regió7 està pendent de rebre resposta a la pregunta sobre si en les inspeccions de treball l'administració pot sancionar les empreses on detecti treballadors que no utilitzin correctament les mascaretes segons les directrius del FAQS de Salut i si, a la vegada, les empreses poden sancionar i/o expedientar els seus treballadors per la mateixa causa.

Indicacions com que no cal dur la mascareta si prens el sol a la platja, però sí si camines per la sorra; que quan estàs assegut a la taula d'una terrassa en pots prescindir però que te l'has de posar per anar al lavabo o a pagar; o que és obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball són interpretacions que el Govern ha inclòs en els seus documents de «preguntes més freqüents», però no figuren al DOGC.