Catalunya se situa entre els cinc països d'Europa més avançats en digitalització, segons el «Digital Economy and Society Index» (DESI), elaborat per la Comissió Europea.

L'informe atorga a Catalunya un grau de digitalització del 62,5%, deu punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea. La connectivitat, el capital humà i els serveis públics digitals són les «palanques» del creixement digital, mentre que la venda de productes en línia o la política de dades obertes són les principals assignatures pendents.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va valorar ahir molt positivament les dades, especialment les de la dimensió de connectivitat, on Catalunya ocupa la quarta posició.

«Un país connectat avui és un país amb futur», va assegurar Puigneró. Catalunya obté el lideratge en cobertura de banda ampla mòbil i se situa en segona posició pel que fa a la implantació de banda ampla ràpida. La connectivitat a Catalunya va assolir un valor del 71,7% el 2019, gairebé dotze punts per sobre de la mitjana europea.

Pel que fa al capital humà, Catalunya arriba a un 58,7% i ocupa el vuitè lloc. El territori és líder en graduats en TIC però ocupa la divuitena posició en el nombre d'especialistes. «Hi ha un desajustament entre els sistemes educatius i el mercat laboral», va explicar el coordinador del Lab d'Economia Digital d'Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Universitat de Deusto, Agustín Zubillaga. En serveis públics digitals, Catalunya obté la cinquena posició, amb el 78,1%, i és líder en e-health gràcies a l'extensió de l'intercanvi de dades mèdiques i la recepta electrònica.

Catalunya també obté la millor posició en serveis públics digitals per a les empreses, però l'informe assenyala marge de millora en el segment de dades obertes.

En relació amb la integració de la tecnologia a les empreses, Catalunya obté la desena posició, amb pràcticament el 47%. En aquest apartat, Catalunya manté un bon comportament en l'intercanvi electrònic d'informació i l'ús de xarxes socials, però té un marge de millora en les actuacions de foment de les tecnologies digitals avançades com el BigData o el comerç electrònic per part de les pimes. «Les empreses fan servir la tecnologia però no en rendibilitzen l'ús en les activitats comercials», va afirmar Zubillaga.