Un total de 98 menors estrangers no acompanyats van sol·licitar asil a Espanya el 2019, el 27,3% més que el 2018, quan en van ser 77, segons l'informe «Asil en xifres 2019», publicat ahir pel ministeri de l'Interior.

En concret, 51 d'aquests menors eren africans, majoritàriament d'Egipte (9), Guinea (8), Mali (7) i el Marroc (6). En segon lloc se situa l'Àsia, continent d'on procedien 39 d'aquests menors, gairebé tots ells de Síria (27), fet que suposa un increment respecte al 2018, quan van ser dos menors sirians. També van sol·licitar protecció internacional cinc menors palestins, dos d'Amèrica Llatina i un de Turquia.

Segons precisa el ministeri en l'informe, quan la sol·licitud és formulada per sol·licitants que presenten necessitats específiques, especialment per menors no acompanyats, la llei preveu una tramitació d'urgència, i es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari.

En total, durant l'any 2019, es van formalitzar 118.446 sol·licituds d'asil a Espanya, de les quals el 54,56% van ser presentades per homes i el 45,44% per dones. Això representa un increment del 112,46% respecte de les 55.749 sol·licituds registrades durant l'any 2018.

Veneçuela i Colòmbia

Per països, Veneçuela, Colòmbia i Hondures són al capdavant dels països de procedència dels sol·licitants de protecció internacional. El ministeri observa que «es manté la tendència a l'alça» dels sol·licitants procedents de Veneçuela (40.886 davant dels 20.053 de l'any anterior).