El Servei Català de la Salut (Catsalut) i l'Agència de Salut Pública comparteixen seu a la Muralla del Carme número 7 de Manresa. El CatSalut de la Regió Sanitària Catalunya Central ocupa la 2a, 3a i 4a plantes de l'edifici; i la sub-direcció Regional a la Catalunya Central de l'Agència de Salut Pública, la 1a i la 5a. Mentre que el primer té una funció assistencial, l'Agència de Salut Pública, amb Imma Cervós com a subdirectora general de Coordinació de Salut Pública a la Catalunya Central (a la fotografia), té una activitat de protecció i promoció de la salut adreçada a la comunitat, i de prevenció i vigilància epidemiològica.

Els serveis de protecció de la salut tracten temes de seguretat alimentària i ambiental (el control de l'aigua de la xarxa pública, un brot de legionel·losi, un de botulisme). Els serveis de promoció de la salut, consisteixen a fer complir el calendari de la vacunació i a promocionar hàbits saludables entre la població en general.

Pel que fa a la vigilància epidemiològica (el nom és llarguíssim: Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central), que té com a cap de servei Mònica Carol (vegeu-ne l'entrevista en aquestes pàgines), la seva feina passa per promoure el monitoratge sistemàtic de les malalties de declaració obligatòria (MDO) en el seu àmbit territorial i detectar precoçment les infeccions emergents i dur a terme la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics.

De MDO n'hi ha una vuitantena i es van actualitzant: Covid, còlera, grip, hepatitis (A,B i C), ràbia, sífilis, varicel·la...