La demarcació de Barcelona ha registrat 92 incendis que han afectat 10,5 hectàrees en dos mesos. La majoria han afectat petites superfícies de terrenys agrícoles i de matolls i només el 8% han afectat zones forestals arbrades segons ha detectat la campanya del Pla d'Informació i Prevenció d'Incendis Forestals (PVI) de la Diputacio de Barcelona iniciat el 12 de juny i que s'estendrà fins al 30 d'agost. L'incendi forestal més important es va produir el dia 30 de juliol, afectant 2,5 ha de superfície del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat. Amb 20 incendis, el Vallès Occidental ha estat la comarca més malparada, seguida del Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental.

Del conjunt d'incendis forestals que s'han produït des del 12 de juny, el 24,68% s'han iniciat als voltants o marges de camins i un 20,78 als marges de carreteres, i el 14,29% s'han iniciat en zones urbanes o d'urbanitzacions.

Enguany integren el PVI 259 persones que amb 93 unitats mòbils, 18 punts de guaita i vuit centres de control, cobreixen un total de 484.813 hectàrees forestals de 273 municipis de la demarcació de Barcelona. El personal d'informació i vigilància cobreixen 93 rutes per tot el territori. Enguany s'han adreçat a 40.000 persones per informar i prevenir del risc d'incendi.