Metges de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona han descrit dos casos de fetus amb edema de pell en dones embarassades i infectades de covid-19, el que indicaria que aquesta patologia en els fetus, descoberta durant el segon trimestre d'embaràs, podria ser una complicació del coronavirus.

Els metges, que han publicat aquesta troballa a la revista 'Obstetrics & Gynecology', han assenyalat que encara és necessari continuar fent seguiment per entendre en profunditat la relació entre els edemes detectats als fetus i la SARS-CoV-2.

Els metges de les Unitats de Medicina Materna i Fetal i de Cures Intensives Pediàtriques i els Serveis de Microbiologia i de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron que han portat a terme el treball han recordat que algunes infeccions per virus, com el citomegalovirus o virus de Zika, s'associen a problemes en l'embaràs o anomalies en el fetus.

No obstant això, en el cas de la SARS-CoV-2, es desconeix encara el risc que suposa la infecció de la mare en el desenvolupament del fetus i per això, per estudiar aquest risc, els investigadors van fer seguiment de 31 dones amb covid-19 que estaven embarassades.

En dues d'elles (el 6,5% del total) van observar edema de pell en el fetus. Un dels casos va ser una dona amb pneumònia per covid-19 en la qual en la setmana 23 de gestació van observar edema de pell en el fetus, sense que apareguessin altres complicacions.

L'altra dona va ser diagnosticada amb covid-19 lleu, que no va requerir ingrés a l'hospital, i en aquest cas l'edema fetal aparèixer a la setmana 21 de gestació. En ambdues dones, l'edema fetal es va mantenir durant la malaltia de la gestant.

"Veiem una correlació entre l'edema i la infecció per SARS-CoV-2, ja que quan les dones es van recuperar de la covid-19, l'edema també va desaparèixer i els fetus no van tenir cap altra complicació", ha explicat Carlota Rodó, especialista d'Obstetrícia i Medicina Maternofetal de l'Hospital Vall d'Hebron i investigadora de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Per determinar si hi havia infecció de SARS-CoV-2 en els fetus, els investigadors van realitzar test PCR de el líquid amniòtic i van comprovar si hi havia factors relacionats amb la inflamació, com la IL-6, però en cap dels fetus es va detectar infecció pel virus i els seus valors d'IL-6 eren normals, sense importar el perfil inflamatori de la gestant.

"Els resultats de l'estudi no són suficients per concloure que l'edema fetal és una complicació relacionada amb la covid-19", encara que, segons Rodó, "és recomanable fer un seguiment de les gestants infectades per SARS-CoV-2 per entendre l'impacte que pot tenir el virus en el fetus ".