La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ha presentat un recurs de reforma contra la decisió del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de mantenir la vigència de la suspensió del tercer grau fins que el Tribunal Suprem (TS) es pronunciï sobre els recursos d'apel·lació.

En els recursos, consultats per Europa Press, la defensa demana que s'acordi deixar sense efecte la suspensió cautelar del tercer grau mentre no s'interposi el recurs d'apel·lació per part del ministeri Públic.

«Brillants raonaments»

En els escrits, la defensa afirma que subscriu els «brillants raonaments de fons» de la jutge per desestimar el recurs presentat pel ministeri Fiscal davant la resolució de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de concedir el tercer grau, però no així la suspensió del tercer grau.

La defensa considera que la suspensió cautelar acordada de manca de cobertura legal i que el manteniment d'aquesta mesura sense que s'hi hagi interposat cap recurs contra la resolució confirma la progressió a tercer grau dels interns «segueix comportant una aplicació extramurs de l'ordenament jurídic».

Recurs d'apel·lació

Afirma en els escrits, a més, que la suspensió es manté assumint un hipotètic recurs d'apel·lació del Ministeri Fiscal, per la qual cosa, segons la defensa, «manca de tot sentit negar l'executivitat d'una resolució com és la confirmació de la progressió a tercer grau a costa d'un futurible, que no se sap si succeirà o no».

La defensa considera que mantenir la vigència de la suspensió cautelar «suposa realitzar una interpretació extensiva de la Disposició Addicional cinquena de la Llei Orgànica del Poder Judicial en perjudici del reu», i afirma que des que el jutjat desestima el recurs advers, la mesura cautelar adoptada ha d'alçar-se perquè ja no existeix base legal per mantenir-la.

Segons la defensa, després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 hagi confirmat la progressió a tercer grau i «sent que la decisió adoptada és (o hauria de ser, com sempre ha estat) immediatament executiva, procedeix deixar sense efecte el manteniment de la suspensió cautelar prèviament acordada».