La tan desitjada (per a alguns) tornada a l'escola s'està convertint en tràgica per a molts. Sense un pla clar per part de Govern central, algunes autonomies estan deixant per a l'últim moment el pla per a un retorn segur a les aules. Aquesta última setmana d'agost està prevista la reunió entre Govern central i comunitats autònomes per traçar la guia bàsica perquè els alumnes puguin rebre l'educació a la qual tenen dret. No obstant això, moltes famílies i docents estan posant el crit al cel davant la impossibilitat de complir amb la distància de seguretat i l'obligatorietat de les màscares imposada per les autoritats.

A l'espera de la reunió entre el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes, algunes regions comencen a perfilar els punts bàsics de la tornada.Entre ensenyament presencial i online, estan esperant molts pares per decidir si porten o no als seus fills a l'escola en un intent per conciliar vida familiar i laboral.

  • Portaràs els teus fills a l'escola?