El Govern espanyol i les comunitats autònomes van acordar ahir l'obligatorietat de portar mascareta a l'escola per a tots els alumnes a partir dels 6 anys.

Així, les mesures preses ahir per coordinar la tornada a l'escola en la Conferència Sectorial Conjunta que va reunir els ministres d'Educació, Sanitat i Política Ter-ritorial amb els consellers autonòmics del ram, van endurir el protocol pres per la Generalitat, que preveia que la mascareta fos obligatòria a partir de secundària. La conferència va pactar 29 mesures i cinc recomanacions.

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va anunciar «un acord total» amb les comunitats autònomes, tot i que posteriorment Illa va explicar que el País Basc es va abstenir.

A més de l'obligatorietat de les mascaretes, els alumnes hauran de respectar també la distància de seguretat, que s'estableix en 1,5 metres. També s'hauran de seguir aquestes mesures al menjador i el transport escolar, on les mascaretes seran obligatòries a partir dels 6 anys i recomanables per als infants d'entre 3 i 5 anys.

A més, els cursos d'educació infantil i el primer cicle de primària es dividiran en grups estables, que seran grups de convivència. Tot i que s'aposta per fer de forma presencial l'activitat lectiva per a totes les etapes i nivells del sistema, es prioritzarà per als més petits fins a segon d'ESO. En canvi, les activitats no lectives serà preferible fer-les fora del centre.

El personal que treballi a l'escola reduirà a l'imprescindible la seva presència al centre i promourà la realització telemàtica de les tasques no lectives. Així mateix, tant infants com professionals hauran de rentar-se les mans cinc vegades al dia. S'hauran de mantenir informades les famílies i donar formació als professionals.

La ministra Celaá va destacar també la importància de la ventilació constant de les instal·lacions del centre. Serà necessari fer una ventilació de 10 a 15 minuts entre classes, a més de la neteja i desinfecció dels diferents espais del centre.