El ministeri d'Universitats recomana a les comunitats utilitzar mascareta als centres, mantenir una distància d'1,5 metres i combinar activitat presencial i telemàtica si no es pot garantir l'espai. Segons el document abordat amb les autonomies en la reunió de la Conferència General de Política Universitària, cal que cada centre tingui un protocol quan es detecti un sospitós i un espai d'aïllament. El sospitós s'haurà de posar en quarantena fins que tingui el resultat del testi, si és positiu, aïllar-se fins a tres dies després que desapareguin els símptomes. També s'aïllaran els contactes estrets. El ministre d'Universitats, Manuel Castells, no va poder participar en la reunió perquè va ser operat divendres d'urgència d'una afecció no greu.

El document apunta que caldrà estudiar els contactes estrets d'un positiu, i situa els que hagin estat a menys de dos metres durant més de 15 minuts sense mascareta des de 48 hores abans de l'inici de símptomes. La resta d'estudiants matriculats de l'assignatura podrien continuar anant a classe.

El ministeri també recomana que cada universitat tingui un pla de contingència per si calgués recórrer al sistema telemàtic per un rebrot important. També aposta perquè cada centre tingui una persona responsable dels aspectes relacionats amb la covid-19. El text també insisteix en la necessitat de ventilar espais abans i després de cada ús, i tenir les finestres obertes sempre que sigui possible. Es recomana no compartir materials.