Més enllà de les dificultats per poder desdoblar els grups per la manca de professorat, els centres temen que puguin tenir dificultats si algun docent ha d'agafar la baixa laboral, tenint en compte que des del departament es demana un mínim de moviment entre professors i aules. Això porta un problema afegit a les escoles a l'hora de preveure un possible cotutor (o professor substitut) en cas de baixa, partint de la base que ja estan sota mínims, i en espera de veure fins a quin punt Educació en podrà proveir.