L'Institut Català del Sòl (Incasòl) avançarà el 80% dels 120 milions d'euros per comprar els ter-renys de BCN World, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World, segons va informar ahir el diari Ara.

Tot i que el Govern va autoritzar al març l'adquisició dels terrenys a Criteria i la venda en el mateix acte a Hard Rock, que ha de fer-se efectiva abans del 5 d'octubre, segons el contracte de l'operació, l'abonament de l'import complet a l'Incasòl no serà automàtic i es farà en tres terminis: el 20% en formalitzar el contracte, el 70% quan es publiquin definitivament els plans de millora urbana (PMU) i el 10% restant amb la inscripció del projecte de reparcel·lació al registre de la propietat o bé transcorreguts sis mesos des de la publicació de l'aprovació definitiva al PMU. D'acord amb els terminis màxims, l'Incasòl no recuperaria 96 dels 120 milions pagats a Criteria fins a final de juny del 2022 o fins i tot a final d'any.