La Cambra de Barcelona ha reclamat que es destinin «els recursos necessaris» perquè els centres educatius de Catalunya puguin mantenir-se oberts durant el curs acadèmic tot i els possibles contagis de covid-19. Així ho ha traslladat la Comissió de Formació de la corporació, que observa «amb preocupació la improvisació de l'administració educativa» i que «no s'estiguin destinant prou recursos als centres, obligats a organitzar-se com poden».

La Cambra demana que la formació dels joves sigui tema «prioritari» i exigeix que els centres obrin «en les dates previstes» i que es puguin mantenir oberts «en ple funcionament i amb la màxima presència possible».

Per això afirma que és «imprescindible i urgent» l'augment de les plantilles dels centres, ja que «ara com ara la majoria no disposen de més personal docent, administratiu i de serveis que el curs passat», la qual cosa «dificultarà» el compliment de recomanacions com les ràtios d'alumnes per classe i la higiene.

Segons la Cambra, a Catalunya el pressupost anual del professorat -l'1,56% del PIB- es podria augmentar «de manera significativa» amb els fons destinats a la reactivació econòmica. A més, tal com van fer els estudiants sanitaris en el seu moment, ara els estudiants de magisteri, pedagogia i altres llicenciatures «poden ajudar a fer el seguiment educatiu dels nens des de casa seva o els altres espais».

A més, demana que sigui «mesura obligada» la necessitat de fer cribratges massius de manera continuada a l'alumnat, que es garanteixin espais «suficientment ventilats» per poder separar l'alumnat «encara que això impliqui sortir del recinte escolar» i aïllar l'alumnat en cas que es detecti un positiu de covid. Alerten, també, del paper que tindran les mares i pares de nens en aïllament.