Protecció Civil de la Generalitat va recordar ahir que les manifestacions a la via pública, com les de la Diada, han de seguir diverses mesures de seguretat, com l'ús de mascareta i distància d'1,5 metres entre els manifestants. A més, els organitzadors i les autoritats garantiran un perímetre de seguretat i que no s'acumulin persones als accessos del transport públic. També es prohibeix l'assistència als afectats per covid o als seus contactes directes i es recomana que no hi vagin els majors de 60 anys, els escolars i els afectats per altres malalties greus cròniques.

El comitè tècnic del Pla Procicat va avalar els requeriments sanitaris del departament de Salut necessaris per fer compatibles l'exercici del dret fonamental de manifestació i el dret a la salut dels participants i de tota la ciutadania. Igualment, Protecció Civil, vistes les circumstàncies actuals fruit de la situació de pandèmia, fa una sèrie de recomanacions a la població pel que fa a la participació en concentracions massives els propers dies i setmanes fins a comprovar l'evolució de la situació epidemiològica, des d'una perspectiva de compatibilitat i coherència amb les limitacions d'activitat establertes actualment pel risc epidèmic.

Així, es recomana a les persones de risc evitar la participació en concentracions massives que puguin generar en algun moment (desplaçament d'entrada o de sortida) aglomeracions, independentment del municipi de residència o de la mobilització. Es tracta de les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i persones més grans de 60 anys. També és rellevant per a persones que han de començar a constituir grups de contacte estable: alumnes que inicien curs escolar de forma immediata i treballadors que hagin de desenvolupar activitat laboral presencial.

A banda d'aquesta recomanació, cal tenir en compte els requisits d'obligat compliment avalats pel comitè tècnic del Procicat. Es tracta de la distància d'1,5 metres entre assistents, cosa que suposa 2,5 metres quadrats per persona, i concentració en espai públic obert suficientment gran per l'assistència prevista. L'espai públic no podrà incloure carrers d'amplada inferior a 20 metres ni la presència a menys de 500 metres de centres de caràcter social o sanitari, inclosos els hotels declarats d'interès per l'autoritat sanitària o altres similars.

Caldrà fer una delimitació perimetral de l'espai amb control d'accessos i de capacitat per garantir no superar el nombre d'assistents previst; ús obligatori de mascareta; facilitar gel hidroalcohòlic als accessos; concentració sense desplaçaments; només són permesos pancartes i cartells individuals; no es permet el consum d'aliments durant la concentració; no es permet l'ús de mobiliari urbà; reserva de carril lliure d'1,5 metres per a accés net dels veïns de la zona; tancament dels accessos al transport públic més propers des d'una hora abans i fins a una hora després de la concentració per evitar saturació, excepte en els casos en què el volum de persones convocades en relació amb l'oferta de transport públic disponible facin previsible que no es produirà una massificació; els accessos a l'espai de concentració s'hauran de fer respectant les limitacions de mobilitat establertes en cada territori.

Igualment, per a les persones que acudeixin a concentracions massives, així com per a l'organització, caldria tenir en compte les següents recomanacions, segons Protecció Civil: als punts de control establerts als accessos, cal comprovar l'ús de mascareta, facilitar gel hidroalcohòlic i prendre la temperatura.