Protecció Civil de la Generalitat ha recordat aquest dijous que les manifestacions a la via pública, com les de la Diada, han de seguir diverses mesures de seguretat com l'ús de mascareta, distància d'1,5 metres entre els manifestants, controls d'accés, ús individual de cartells i prohibició de menjar. A més, els organitzadors i les autoritats garantiran un perímetre de seguretat i que no s'acumulin persones als accessos del transport públic. També es prohibeix l'assistència als afectats per covid o als seus contactes directes i es recomana que no hi vagin els majors de 60 anys, els escolars i els afectats per altres malalties greus cròniques.

El comitè tècnic del Pla Procicat va avalar els requeriments sanitaris del Departament de Salut necessaris per a fer compatibles l'exercici del dret fonamental de manifestació i el dret a la salut dels participants i de tota la ciutadania. Igualment, des de Protecció Civil, vistes les circumstàncies actuals fruit de la situació de pandèmia, es fa una sèrie de recomanacions a la població pel que fa a la participació en concentracions massives els propers dies i setmanes fins a comprovar l'evolució de la situació epidemiològica, des d'una perspectiva de compatibilitat i coherència amb les limitacions d'activitat establertes actualment pel risc epidèmic.

Així, es recomana a les persones de risc evitar la participació en concentracions massives que puguin generar en algun moment (desplaçament d'entrada o sortida) aglomeracions, independentment del municipi de residència o de la mobilització. Es tracta de les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i persones més grans de 60 anys. També és rellevant per a persones que han de començar a constituir grups de contacte estable: alumnes que inicien curs escolar de forma immediata i treballadors que hagin de desenvolupar activitat laboral presencial.

A banda d'aquesta recomanació, cal tenir en compte els requisits d'obligat compliment avalats pel comitè tècnic del Procicat. Es tracta de la distància d'1,5 metres entre assistents, cosa que suposa 2,5 metres quadrats per persona, i concentració en espai públic obert suficientment gran per l'assistència prevista. L'espai públic no podrà incloure carrers d'amplada inferior a 20 metres ni la presència a menys de 500 metres de centres de caràcter social o sanitari, inclosos els hotels declarats d'interès per l'autoritat sanitària o altres similars.

Caldrà fer una delimitació perimetral de l'espai amb control d'accessos i d'aforament per garantir no superar el nombre d'assistents previst; ús obligatori de mascareta; facilitar gel hidroalcohòlic als accessos; concentració sense desplaçaments; només pancartes i cartells individuals; no es permet el consum d'aliments durant la concentració; no es permet l'ús de mobiliari urbà; reserva de carril lliure d'1,5 metres per a accés net dels veïns de la zona; tancament dels accessos al transport públic més propers des d'una hora abans i fins a una hora després de la concentració per evitar saturació, excepte en els casos en què el volum de persones convocades en relació a l'oferta de transport públic disponible facin previsible que no es produirà una massificació; els accessos a l'espai de concentració s'hauran de fer respectant les limitacions de mobilitat establertes en cada territori.

Igualment, per a les persones que acudeixin a concentracions massives, així com per a l'organització, caldria tenir en compte les següents recomanacions, segons Protecció Civil: en els punts de control establerts als accessos, cal comprovar l'ús de mascareta, facilitar gel hidroalcohòlic i prendre la temperatura. A més, cal garantir que no accedeixen persones que compleixin alguna de les circumstàncies següents: malaltia declarada, símptomes associats a la covid-19, que hagin de ser o estiguin en aïllament o que hagin estat contacte estret d'una persona amb covid-19 en els darrers 14 dies.

També es recomana separar l'espai de la concentració dels espais que siguin de pública concurrència habitualment, especialment en el cas d'àmbits comercials, d'oci o similar, o bé garantir que no hi haurà aquesta pública concurrència aliena a la manifestació o concentració; definir fluxos de mobilitat de sentit únic, diferenciant els punts d'accés i de sortida per evitar creuaments en tot moment; per part dels ajuntaments, dur a terme la desinfecció, abans i després de la mobilització, dels elements de mobiliari urbà que suposen superfícies de contacte com ara bancs, baranes, fanals, parquímetres i similars. En el cas de concentracions massives que superin els valors de referència establerts per la normativa d'etapa de represa per a les activitats en espais a l'aire lliure (2.000 persones), es recomana fixar marques a terra pel compliment de la distància de seguretat.