El nou curs escolar a les presons s'iniciarà dilluns 21 de setembre a les escoles de formació d'adults que hi ha als nou centres penitenciaris de Catalunya i ho farà adaptant les mesures per la covid. Una de les principals és que els alumnes aniran a classe sempre amb companys del mateix mòdul i en cap cas es barrejaran, de forma similar als grups estables de les escoles ordinàries. L'activitat docent es durà a terme principalment a les aules habilitades als mòduls de les presons i comptaran amb professors assignats a cada mòdul, que només atendran a aquests alumnes. La mascareta serà obligatòria per a alumnes i professors i s'hauran de seguir la resta de mesures per evitar el risc de contagi de covid-19.

Una part de la formació també s'impartirà als espais educatius de les escoles d'adults, on es desplaçarà l'alumnat d'un mateix mòdul per torns i dies, sense que es produeixi intercanvi entre persones internes de diferents unitats. En aquesta àrea els alumnes de cada mòdul seran atesos de forma més personalitzada.

Seguint les indicacions sanitàries, tant alumnes com professors hauran de dur mascareta, rentar-se les mans abans i després de finalitzar l'activitat formativa i cada vegada que hagin d'entrar o sortir de l'aula. Els espais s'hauran de ventilar abans de començar l'activitat, obrint les finestres durant 10 minuts, i un mínim de tres vegades al dia.

A les aules hi haurà un aforament del 50% de la seva capacitat i s'haurà de mantenir la distància d'un metre i mig de separació entre els assistents. A més, les aules s'hauran de netejar abans que entrin els alumnes i després de cada ús.

Les classes del curs 2019-2020 es van interrompre el 12 de març a causa de la pandèmia. Durant aquests sis mesos no hi ha hagut classes presencials, però a partir de la segona quinzena d'abril, els equips docents dels centres -amb la col·laboració del personal de tractament- van dur a terme videoconferències amb l'alumnat, especialment amb aquells que segueixen estudis superiors al graduat en Educació Obligatòria. A la resta d'alumnes, se'ls va facilitar materials educatius perquè poguessin continuar la seva formació.

D'altra banda, i per pal·liar la manca d'activitats formatives, el Departament de Justícia va incorporar una trentena de dinamitzadors culturals per fer activitats educatives i esportives als centres penitenciaris fins que s'iniciés de nou el curs escolar.

L'any passat es van matricular 3.929 interns als diferents cursos que s'imparteixen a les escoles de formació d'adults dels centres penitenciaris. Aquests alumnes suposen més de la meitat de les persones que compleixen pena de presó a Catalunya.

En aquests centres s'imparteixen els mateixos estudis que a les escoles d'adults del carrer: estudis fins al nivell d'ESO i preparació de proves d'accés a cicles formatius,se'ls facilita accés a estudis superiors (UNED, UOC) i batxillerat a distància (IOC-Institut Obert de Catalunya) i atenció a la diversitat. El gran gruix dels alumnes cursen estudis inicials i bàsics que els permeten obtenir la titulació de graduats en educació obligatòria.