Els ministres de Turisme d'Espanya, Àustria, Croàcia, Eslovènia, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta i Portugal reclamen que s'eliminin els vetos d'entrada per la covid-19 dins de la Unió Europea per no perjudicar la mobilitat. En una declaració conjunta, els deu titulars de Turisme alerten que les «mesures indiscriminades» tenen «conseqüències negatives» per tal turisme i l'activitat econòmica en general. «És imperatiu que el dret a la lliure circulació e persones entre tots els estats membres i dins de la integritat de l'espai Schengen es preservi en la mesura del possible», apunten els ministres, que demanen concloure «urgentment» les negociacions per tenir un enfocament coordinat. Per als ministres d'aquests deu estats, les mesures destinades a controlar la pandèmia han de prendre's a nivell regional i han de ser «no discriminatòries» i «proporcionades».