La incidència més important a l'ull provocada per l'enfoc de prop amb les pantalles digitals entre els nens és la miopia. L'OMS ha catalogat la miopia com «la pandèmia del segle XXI», ja que afecta una gran quantitat de la població. I això va lligat amb el creixement de les hores d'ús a distàncies curtes de pantalles, mòbils o videojocs. «L'OMS calcula que, l'any 2050, la meitat de la població del món serà miop, i això és moltíssim. A Catalunya, avui en dia 6 de cada 10 estudiants universitaris ja són miops», afirma Alfons Bielsa, que afegeix que «per culpa de les noves tecnologies hi ha àrees del món, com per exemple Àsia, que ara tenen el 85% de miops i al 2050 en tindran el 95% o el 100%».