El Govern estatal destinarà 420 milions d'euros a Catalunya a través del Fons de Facilitat Financera (FFF) per afrontar el dèficit provocat per la covid-19. El ministeri d'Hisenda ho ha anunciat a la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), dins el paquet de 1.563,14 milions d'euros que aportarà al Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes (CA).

Del total, 1.005,6 milions cor-responen a l'FFF, mentre que els altres 557,54 es distribuiran a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Segons el ministeri d'Hisenda, aquest import permet finançar un dèficit equivalent al 0,2% del producte interior brut (PIB), tot i que l'Executiu estatal ha afirmat que també cobrirà qualsevol desviació que superi aquest llindar.

L'assignació es produeix per la necessitat de cobrir el dèficit del 0,2% de les Comunitats Autònomes previst en la senda d'estabilitat anterior a la pandèmia, que alguns territoris han inclòs en els seus pressupostos.

Així doncs, tot i que l'Executiu de Pedro Sánchez ha suspès les regles fiscals, «és necessari cobrir el dèficit» que les CA han introduït als seus comptes.