El pianista estrena a la fira Talismán, amb Aleix Tobias i Martín Meléndez, una proposta que remet a la música tradicional de la Península Ibèrica.