Els insults dels fills cap als seus pares durant el confinament a causa de la covid-19 s'han quadruplicat i les males contestacions s'han multiplicat per dos, segons una enquesta realitzada a pares d'adolescents que alerta del risc que es consolidin aquestes actituds que abans no hi eren.

L'estudi «Adolescents, famílies i covid-19: convivència o supervivència?», realitzat mitjançant entrevistes a 1.500 pares de joves d'entre 14 i 18 anys, entre agost i setembre, per Amalgama7 i la Fundació Portal, suspèn els adolescents en bon comportament durant el confinament. El 58,3% dels entrevistats reconeix que els fills van augmentar les males contestacions, un percentatge que gairebé duplica els que així ho manifestaven abans de la covid, que era el 30%. L'11,9% confessa que els seus fills van arribar a l'insult durant el confinament, davant el 3,8% que ho deia el febrer.

«La proposta és controlar l'insult o la mala resposta lleu, perquè quan es comença a pujar un esglaó augmenten [els insults] i és més difícil de resoldre; cal evitar que això passi», sobretot en l'etapa de 14 a 16 anys, explica Jordi Royo Isach, director clínic de l'entitat d'atenció terapèutica i educativa de joves i les seves famílies Amalgama7 i vicepresident del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Royo gradua la resposta de l'adolescent: lleu o enuig sense intenció («ximple» o « gilipolles»), moderat o amb la intencionalitat de ferir («fill de puta») i greu, quan no només té la intenció de ferir, sinó que s'acompanya d'amenaça («tant de bo et moris»).