Aquest curs les beques menjador cobriran el 70% o el 100% de l'import diari del menú, en funció dels llindars de renda. Fins ara les beques parcials cobrien el 50% del preu de l'àpat. La responsable de l'àrea d'Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà, destaca que aquest increment serà favorable per a moltes famílies que, amb la crisi econòmica actual, han quedat en una situació de vulnerabilitat. Enguany s'han concedit 3.586 beques de les 4.271 de presentades. N'hi ha 204 pendents de resolució.