La pandèmia va afectar de ple l'empresa Serhs Food, que s'encarrega de gestionar l'alimentació als centres escolars, ja que a mitjan març es va trobar les portes de les escoles tancades. Amb l'inici del nou curs, ha reprès l'activitat oferint el seu servei a un total de setze escoles del Bages i dues-centes d'arreu de Catalunya. El director de màrqueting i comunicació de l'empresa, Eudald Puig, afirma que cada procediment per servir els menús s'ha hagut d'adaptar a les mesures per prevenir la covid-19.

El mes de març les escoles van tancar. Com van reorientar el negoci?

El pes de les escoles és molt elevat, tot i així, l'empresa té altres àmbits d'actuació, com el sector de la sanitat i la restauració. Durant el confinament, vam distribuir el menjar en hospitals i residències.

Ara les escoles ja han iniciat el curs. El nombre d'alumnes que es queden a dinar ha minvat?

A Catalunya hi ha hagut una davallada del 20% dels alumnes que es queden al menjador. La crisi econòmica arran de la pandèmia en pot ser una de les causes, però també la desconfiança d'algunes famílies envers la seguretat del servei. Tot i que nosaltres hem adaptat tot el procés a les mesures per prevenir contagis.

Quins són els principals canvis que han introduït?

Des de la protecció a les cuines, l'entrada dels proveïdors als centres i la desinfecció dels espais fins a les mesures que prenen cadascun dels monitors. Tots ells han fet cursos de formació per poder aplicar els procediments de prevenció.

Els centres consultats afirmen que caldrien més mans al menjador a causa del volum de feina.

El nivell de baixes s'ha incrementat a l'empresa. Si abans ja n'hi havia, ara encara han augmentat més a causa de la pandèmia. Tot i així, nosaltres sempre intentem complir les ràtios de monitors per alumnes.