Els metges interns residents (MIR) de Catalunya van anunciar ahir que, després d'arribar a un acord «històric» amb les patronals sanitàries i l'ICS, desconvoquen la vaga que va arrencar el 21 de setembre i que sumava ja dotze dies d'aturades. Un comunicat del sindicat Metges de Catalunya, que ha donat cobertura a les mobilitzacions dels MIR, destacava que s'han aconseguit «millores evidents» que suposen «un canvi històric» a les condicions dels MIR. Les reivindicacions dels residents pivotaven sobre tres eixos: la retribució, la formació i les condicions laborals. Així, els MIR cobraran a partir d'ara el 5% més, que el 2021 ascendirà fins al 7%; en funció de l'any de residència, l'increment pot arribar a ser del 8,5% anual. Pel que fa a les condicions laborals, s'ha acordat que «la jornada efectiva no podrà excedir les 48 hores setmanals, incloent la jornada ordinària i les guàrdies, que seran com a màxim quatre al mes». També s'estableix que «la formació no assistencial s'ha d'incloure en la jornada de treball, concretada en el calendari laboral de cada resident».