El ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), presidit pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, i els consellers de les comunitats autònomes, que tenia com a tema central la decisió de si s'aplicava el toc de queda, va finalitzar ahir sense cap acord pel que fa a aquest aspecte, però sí que es va aprovar el document del Govern espanyol d'«Actuació de resposta coordinada per fer front a la pandèmia de la covid-19», que homogeneïtza les mesures que cal prendre segons si el risc de transmissió és baix, mitjà, alt o molt alt.

El nivell tres o alt preveu mesures com el tancament de locals a les 23 hores, la limitació a un màxim de sis persones les trobades socials o la recomanació de no sortir dels domicilis. El nivell quatre o molt alt suposarà sumar a aquestes restriccions «mesures excepcionals».

Es tracta d'un marc de criteris comuns per a la interpretació dels indicadors epidemiològics, acordat tècnicament per totes les comunitats autònomes. És dirigit a garantir la coordinació suficient entre territoris, i possibilitar que les comunitats prenguin les mesures complementàries que considerin oportunes. El document suposa un «desenvolupament tècnic» dels indicadors recollits en el Pla de Resposta Primerenca. El Centre Europeu per al Control de Malalties ha establert un llindar d'incidència acumulada en 14 dies de 25 casos per 100.000 habitants per considerar que el risc comença a incrementar-se, i un límit superior de 150 per considerar que el risc és molt elevat.

No obstant això, per a Espanya s'ha establert un llindar addicional, incidència superior a 250 per 100.000, per assenyalar situa- cions de risc extrem en les quals es requereixin accions addicionals.

Per a les zones de major incidència -les que se situen en un nivell d'alerta alt-, Sanitat aconsella limitar al màxim els contactes, reunions socials de fins a sis persones, romandre als domicilis i limitar els horaris d'obertura al públic fins a les 10 de la nit en els establiments amb servei no essencial -els bars podran fer menjar a domicili o per emportar.