El ple del Tribunal Constitucional va acordar ahir per unanimitat desestimar el conflicte positiu de competència plantejat per la Generalitat de Catalunya contra l'escrit de 3 de març del 2020 de la directora de competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), per qual es requeria a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) la remissió de l'expedient per presumpta infracció a la Llei de Defensa de la competència, obert a la denominada Campanya de Consum Estratègic, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a les xarxes socials en el segon semestre del l'any 2017.

La sentència determina a quin òrgan de defensa de la competència, si l'estatal o el català, li correspon la competència per conèixer aquest expedient i declara que la titularitat per al coneixement d'aquest expedient correspon a la CNMC, perquè aquesta campa-nya «pot alterar la lliure competència en un àmbit supraautonòmic o en el conjunt del mercat nacional». El tribunal considera que la campanya publicitària esmentada provoca uns efectes potencials en el consum de productes que transcendeix el mercat estrictament català, i té un abast supraterritorial que afecta diferents sectors, entre els quals els de productes energètics. Per arribar a aquesta conclusió ha pres en consideració els objectius que la mateixa ANC havia assenyalat en la seva campanya divulgativa, en definir que buscava «potenciar la creació d'estructures econòmiques desvinculades de les empreses de l'Ibex-35».