Els sous del Tribunal Constitucional són els més elevats d'entre els alts càrrecs de l'Estat, i el president d'aquest organisme, Juan José González Rivas, té el millor remunerat de tots amb 157.576,58 euros, segons consta en el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat. El capítol dels càrrecs públics mostra augment de salaris en tots els llocs respecte als últims pressupostos aprovats, els de 2018, encara que els increments s'han fet en les successives pròrrogues dels comptes.

El president del Govern, Pedro Sánchez, cobrarà el 2021 85.608,72 euros mentre que els seus quatre vicepresidents tindran un salari de 80.463,96 euros, i els ministres de 75.531,84 euros, sense dret a pagues extraordinàries. Això suposa una pujada del 0,9%, la mateixa que tindran els funcionaris. Després del president del Tribunal Constitucional, el segon millor sou d'entre els alts càrrecs és el de la vicepresidenta d'aquest mateix organisme, Encarnación Roca, amb 148.116,50 euros. El president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes en cobrarà142.510.