El Consell Comarcal de la Cerdanya ha decidit repartir entre els disset municipis l'ajuda del departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora i el manteniment de la xarxa de camins, que ha estat de 233.000 euros.

A diferència d'anteriors edicions de la subvenció, en aquesta ocasió la urgència de la convocatòria ha impossibilitat que l'administració comarcal presentés un projecte concret de reforma d'un camí o carretera secundària. Així, amb l'obligatorietat de fer tot el procés de licitar i presentar memòries en un termini de poques setmanes, el Consell Comarcal ha debatut quina decisió prendre sobre el destí de la subvenció i ha establert dividir la partida en disset parts iguals.

Això comportarà, doncs, l'atorgament d'una ajuda de poc més de 13.700 euros per a cada un dels municipis que formen la comarca, els quals hauran de decidir a quin camí o carretera local la destinen.

El Pla de Camins és un dels àmbits de gestió històrics del Consell Comarcal, amb el qual ha pogut anar renovant i millorant els accessos a molts pobles petits dels termes municipals així com altres senders d'ús turístic i d'oci. El departament de Territori ha repartit les ajudes a partir de variables com ara la longitud de les xarxes locals, entre altres aspectes.