Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Lleida han crescut de forma exponencial en els darrers dos anys, i han passat de ser pràcticament inexistents l'any 2018 a sumar més d'1 MW (1.000kW) de potència instal·lada actualment. Des del principi d'any al municipi s'han inscrit un total de 67 instal·lacions noves, el triple de les 23 del 2019. Principalment aquestes plaques s'instal·len sobre cobertes de cases unifamiliars i també de naus industrials. La Paeria atribueix aquest increment a les bonificacions, als baixos preus i a la simplificació de tràmits.

L'Ajuntament de Lleida diu que hi ha tres factors que expliquen aquest important increment en el nombre d'instal·lacions de plaques solars a tot el municipi. D'una banda, hi ha la simplificació dels tràmits administratius a causa de canvis en la normativa, mentre que d'altra banda hi ha la davallada de preus de les plaques i, també, la bonificació de fins a la meitat del cost de la instal·lació fotovoltaica sobre la quota de l'IBI.

Tot això, sumat a la creació d'un servei d'assessorament personalitzat per part de l'Agència de l'Energia de Lleida, i la dinamització de compres solars col·lectives, ha propiciat «l'increment de l'interès i la confiança de bona part de la població de Lleida».

«La revolució solar arriba a Lleida», va indicar el regidor de Transició Ecològica, Sergi Talamonte, que va afegir que «banda d'aconseguir un estalvi econòmic substancial sobre la factura elèctrica, aquestes 67 llars estan contribuint, des del minut zero, a reduir emissions de CO2, principal responsable del canvi climàtic, a millorar l'autosuficiència energètica i a democratitzar l'energia».

L'Agència de l'Energia de Lleida treballa en la línia d'expansió del desplegament de la producció d'energia renovable a través de projectes com els de la compra de plaques solars a nivell col·lectiu, l'autoconsum compartit en comunitats de veïns o el desplegament optimitzat dels parcs solars en sòls rústics.

Aquest desplegament de la producció d'energia renovable, juntament amb la línia de promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica, formen part de les estratègies que el govern municipal té com a prioritat.