La Generalitat posarà en marxa decret llei per introduir una deducció autonòmica en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) destinada a les persones amb ingressos anuals d'entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals i més d'un pagador.

Els contribuents que poden beneficiar-se d'aquesta mesura són uns 250.000, que estan subjectes a expedients de regulació temporal d'ocupació (ertos), que van tenir una feina uns mesos i després van estar a l'atur o que encadenen diversos contractes laborals, i es veuen obligats a presentar la declaració i fins i tot a pagar pel mer fet de tenir més d'una font d'ingressos laborals, segons l'Executiu català.

Més elevat a Catalunya

Segons la normativa de l'IRPF, els qui perceben de 14.000 a 22.000 euros anuals no tenen l'obligació de presentar declaració de la renda, però sí que l'han de fer si compten amb més d'un pagador i si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals. Això afecta els que es troben en aquesta franja d'ingressos i perceben més d'una font de renda laboral, amb l'excepció de els pensionis i perceptors de prestacions similars.

La mesura, que podrà aplicar-se al fer la declaració de la renda l'any que ve, s'instrumentalitzarà a través d'una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i l'autonòmica quan aquesta diferència resulti positiva.

Aquesta diferència es produeix perquè el tipus de la tarifa a la part baixa de l'IRPF a Catalunya és més elevat que en altres comunitats, al situar-se en el 21,5% (fruit de la suma entre la tarifa estatal i l'autonòmica) davant el 19% d'altres territoris. La taula de retencions no incorpora la normativa autonòmica, per la qual cosa no té en compte deduccions i avantatges que aprovin els governs territorials. Amb aquesta mesura, l'executiu català deixarà d'ingressar la part addicional que tributa aquest col·lectiu. La diferència entre tenir un o més pagadors pot arribar a provocar que fins i tot amb aquesta nova deducció autonòmica, molts dels afectats hagin d'acabar tributant i pagant perquè el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) aplica retencions molt baixes, del 2% i fins i tot menors. I el mateix passa amb els qui encadenen nombrosos contractes temporals, adverteixen fonts de l'Executiu català.