Carreteres de casa nostra han registrat, de divendres a diumenge, descensos a l'entorn del 80% del trànsit habitual, en el que han estat els primers tres dies de confinament perimetral limitat als termes municipals (si no era per causa justificada, bàsicament laboral). De les comarques de l'àrea de Regió7, el Servei Català de Trànsit registra i compara (com ja va fer durant el confinament domiciliari de la primavera passada) el volum de vehicles de la C-16 al túnel del Cadí, i de l'eix Transversal (C-25) entre Manresa i Vic.

El cas del túnel que connecta el Berguedà i la Cerdanya, i que és la porta principal als desplaçaments de cap de setmana cap a les segones residències i les zones de muntanya, és on aquestes dades són més significatives (també perquè són mes detallades). Divendres passat, 30 d'octubre, primer dia de restricció perimetral (era vigent des de les 6 del matí) hi van passar 2.748 vehicles, repartits de manera molt equitativa en tots dos sentits. Una setmana abans (el divendres 23) hi havien passat 8.669 vehicles, el que suposa una variació del 68,30%. A més, la distribució del dia 23 va ser molt més desigual: 6.368 en sentit nord, i 2.301 en sentit sud.

La variació, però, es va accentuar encara molt més durant el cap de setmana. Dissabte hi van passar menys d'un miler de vehicles: 826 exactament. Una xifra que suposava un descens del 85,81% en relació amb el dissabte de la setmana anterior (24 d'octubre). Finalment, pel que fa a diumenge, s'hi va registrar un trànsit de 866 vehicles (368 en sentit nord i 468 en sentit sud), mentre que el diumenge 25 d'octubre n'hi van circular 8.031 (6.385 de baixada, i 1.646 cap al nord) el que suposa que abans d'ahir el descens va ser del 89,22%.

L'altra carretera de la xarxa viària de casa nostra de la qual es tenen registres, l'eix Transversal entre Manresa i Vic, també va tenir un descens molt important. Segons dades de diumenge, van circular-hi 2.073 vehicles en sentit Girona i 1.799 en sentit Lleida. El 25 de novembre, per aquest mateix traçat n'havien passat 7.224 en sentit Girona i 7.196 en sentit Lleida, el que suposa uns descensos (aquest diumenge passat) del 71,3% i del 75%, respectivament.

D'altra banda, entre les 6 del matí de divendres i les 6 del matí de dilluns van sortir 454.358 vehicles de l'àrea de Barcelona, el 57% menys que el primer cap de setmana d'octubre i el 61% menys que un cap de setmana equivalent del 2019. Hi van tornar 430.373 vehicles, el 59% menys que el cap de setmana d'octubre del 2020 i un 61,71% menys que el 2019.

El Servei Català de Trànsit considera que el trànsit residual que circula «és per a serveis essencials o casos justificats». També hi afegia que a partir de les 6 del matí d'ahir, dilluns, amb la fi del confinament del cap de setmana dels municipis, «no s'havia observat un increment de la mobilitat».

Amb la mobilitat desglossada per dies s'observa que dijous 29 d'octubre hi va haver un clar augment de la mobilitat de sortida respecte del dilluns, dimarts i dimecres anteriors, tant en l'entorn metropolità (+12,8%) com en els grans corredors (+23,2%), en probables desplaçaments cap a segones residències. Divendres, 30 d'octubre, la mobilitat va experimentar un «descens notable» respecte del dia equivalent del 2019, tant en l'entorn metropolità (menys 46%), com en els grans corredors (-40%). Dissabte el descens també va ser molt pronunciat respecte del dia equivalent del 2019, tant en l'entorn metropolità (-83%) com en els grans cor-redors (-73%). Diumenge, 1 de novembre, es va mantenir el descens pronunciat, tant en l'entorn metropolità (-84%) com en els grans corredors (-70%).