? El volum de contagis de covid-19 al Solsonès comença a baixar lleugerament. En les darreres 472 PCR fetes en la darrera setmana i mitja el Centre Sanitari ha detectat un total de 41 positius. El nombre de grups educatius confinats també s'ha vist reduït en passar de 10 als 5 que hi ha actualment. Els centres escolars tenen ara 9 positius.