El departament d'Educació recomana mantenir les finestres sempre obertes en els menjadors escolars i durant les classes, sempre que sigui possible. Així es recull a les orientacions publicades ahir per part de la conselleria, on s'indica que en una aula s'aconsegueix la ventilació adequada «obrint les portes i les finestres amb una obertura mínima de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva».

Tot i això, afegeix que «és aconsellable, mantenir les finestres obertes permanentment amb la màxima obertura». El document també afirma que cal cercar l' «equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic i acústic». A més, apunta la necessitat de ventilar també naturalment les aules que tinguin ventilació mecànica.

Queixes a FP i batxillerat

El Govern va anunciar dijous l'increment de la docència telemàtica en l'etapa postobligatòria -FP, batxillerat, ensenyaments de règim especial, escoles oficials d'idiomes (EOI) i formació d'adults-. Aquesta setmana ha publicat diverses indicacions ja que donava de marge aquesta setmana per a que els centres s'organitzessin. En aquestes indicacions s'explica que en les instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives per al curs 2020-2021 del 30 de juny ja s'indicava que excepcionalment es podrien impartir models híbrids.