La Cambra de Comerç i la Federació d'Hostaleria de Lleida han proposat que les comarques d'aquesta àrea acullin una prova pilot que permeti la reobertura de l'hostaleria, amb l'aplicació de mesures específiques que es poguessin extrapolar a altres llocs de Catalunya. Ara, Lleida presenta millors dades epidemiològiques que altres demarcacions i, a més, recorden que «ha estat una zona molt damnificada, especialment a l'estiu i de manera selectiva respecte a altres llocs que presentaven una situació similar o pitjor».