Un informe d'Ecologistes en Acció assenyala que la contaminació per ozó el 2020 ha disminuït el 51% a Catalunya a causa de la reducció de la mobilitat per la crisi de la Covid-19, tot i que igualment es mantenen nivells insalubres d'aquest contaminant. L'informe anual sobre la Contaminació per Ozó de l'entitat pren com a referència el valor recomanat per l'OMS, segons el qual l'aire contaminat per ozó ha afectat el 2020 el 93% de la població i el 78 % del territori de Catalunya. Les superacions de la recomanació de l'OMS s'han reduït el 51% respecte a la mitjana del període 2012-2019, sent les registrades el 2020 les més baixes de l'última dècada, excepte en la zona de la Catalunya central. Segons l'informe, la situació ha millorat especialment al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, amb una reducció del nombre de dies amb mala qualitat de l'aire superior al 70%. L'entitat assenyala que «la crisi de la covid demostra que la reducció estructural del transport i la descarbonització de la indústria són les millors eines per millorar la qualitat de l'aire».