El Govern espanyol va acordar ahir disminuir el preu màxim de venda de les mascaretes quirúrgiques, que fixa en 0,72 euros.

A través de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIMP), el Govern espanyol va acordar rebaixar un 25 % el preu màxim, fixat fins ara en 0,96 euros. L'objectiu, va informar, és que les persones puguin accedir en condicions «econòmiques no abusives» al producte sanitari d'obligat ús durant la pandèmia. El preu, amb l'IVA inclòs (21%) i l'impost de recàrrec equivalent, es revisarà «amb la periodicitat que la vigilància dels preus del mercat requereixi», va apuntar.

L'abril passat, a l'inici de la pandèmia, la CIMP va acordar el preu màxim de venda al públic en 0,96 euros. Ara, ha fixat aquest preu màxim en 0,72 euros «després de revisar els preus de mercat actuals», tant a les farmàcies com pel que fa a la venda en línia, amb l'objectiu de «garantir la lliure competència» per sota d'aquest preu màxim fixat. La CIMP és l'òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat i en formen part diversos ministeris i comunitats autònomes.