L'Ajuntament de Manresa abonarà l'import dels ajuts directes que ja s'han sol·licitat destinats a empreses i autònoms afectats per la covid-19 abans de finalitzar l'any.

Segons va comunicar ahir en una nota de premsa, a gran part dels beneficiaris ja se'ls ha tramitat l'ingrés. La resta aniran cobrant a mesura que es vagin resolent els requeriments, ja que en bastants casos s'ha hagut de sol·licitar més informació.

155.000 euros més

L'Ajuntament de Manresa ha decidit ampliar l'aplicació pressupostària destinada a aquests ajuts, que en un inici era de 200.000 euros, per tal que «totes les persones que complien els requisits hi puguin accedir i que ningú en quedi fora».

Amb el termini de presentació de sol·licituds ja tancat, l'Ajuntament estima que l'increment serà d'uns 155.000 euros. La decisió s'ha pres en el marc de les reunions de seguiment del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que va ser aprovat per tots els grups municipals.

L'ajut consistia en una aportació única de fins a un màxim de 600 euros per als autònoms i per a les societats ja constituïdes, sempre que el seu volum de facturació no superés els 200.000 euros anuals. L'objectiu de les ajudes és que aquests sectors puguin fer front als efectes de la inactivitat que els ha provocat la situació causada per la Covid. Els ajuts són compatibles amb altres que puguin oferir altres administracions.