Vuit mesos després de la infecció per SARS-CoV-2, la majoria de les persones que s'han recuperat encara tenen suficients cèl·lules immunes per defensar-se del virus i prevenir la malaltia, segons un nou estudi d'investigadors del nord-americà la Jolla Institute for Immunology.

La recerca, que encara no ha estat revisada per altres científics ni publicada en una revista científica, en tot cas és l'estudi més complet i de llarg abast sobre la memòria immune al coronavirus fins avui. A més, apunta que la durada d'aquestes cèl·lules podria durar fins i tot anys, ja que els supervivents d'un coronavirus anterior, el SARS, encara porten unes certes cèl·lules immunes importants 17 anys després de recuperar-se.

La comprensió de la memòria immunològica del SARS-CoV-2 és fonamental per millorar les proves diagnòstiques i les vacunes, i per avaluar el probable curs futur de la pandèmia.

Els investigadors van analitzar múltiples compartiments de la memòria immune circulant al SARS-CoV-2 en 185 casos de covid-19, incloent-hi 41 casos 6 mesos després de la infecció. El pic d'anticossos IgG va ser relativament estable durant més de 6 mesos. Els pics de memòria específics de les cèl·lules B van ser més abundants als 6 mesos que al mes.

Els humans produeixen anticossos específics contra el SARS-CoV-2, cèl·lules T CD4+ i cèl·lules T CD8+ en resposta a la infecció del SARS-*CoV-2.