El Cercle d'Economia va emetre ahir un informe en què suggereix que, per atendre les necessitats postcovid i en un horitzó de cinc anys, Espanya incrementi la despesa global en salut en 12.240 milions d'euros, l'1% del PIB, el que hauria de començar a reflectir-se en els Pressupostos Generals de l'Estat.

La nota respon a un informe d'una comissió d'experts sobre ciències de la salut que, des del juny passat i amb plena autonomia, ha treballat sobre el sector sanitari i la seva contribució al futur postcovid-19, amb una desena d'experts encapçalats per Andreu Mas-Colell, president del Barcelona Institute of Technology (BIST). La nota d'opinió proposa entre d'altres coses seguir l'exemple d'Alemanya i sufragar amb el copagament el 40% de la inversió requerida, xifrada en 12.240 milions d'euros, l'1% de PIB, i que segons el parer dels autors hauria de procedir de despesa pública i privada. Però conscients que arribar a aquest nivell de despesa de PIB portaria a Espanya «no dècades, sinó segles», els experts proposen un horitzó més realista aprenent de l'experiència alemanya, que el 9,7% de la seva despesa la realitza per la via del copagament, mentre que a Espanya aquest percentatge baixa al 5,8%.