El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, van coincidir ahir a demanar més transparència en el procés de contractació d'emergència que utilitza la Generalitat i les altres administracions per afrontar la crisi de la covid-19.

Aquesta recomanació dels síndics, d'augmentar la transparència dels contractes públics efectuats pel procediment d'emergència, va ser feta en una jornada sobre «contractació pública en temps de crisi i els riscos de cor-rupció en el context de la covid-19» organitzada pel Parlament, en què van participar també els màxims responsables d'altres organismes de fiscalització i contractació de la Generalitat, però també representants de les entitats municipalistes.

Segons el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, en els últims sis mesos de crisi la Generalitat i els seus organismes dependents han tancat 6.000 contractes d'emergència per un valor superior als 600 milions d'euros. Això obliga, va dir, a realitzar un esforç de «transparència» perquè amb la contractació d'emergència no existeixen mecanismes com els concursos públics i altres procediments ordinaris amb què s'eviten irregularitats i la corrupció. Amat va recomanar maximitzar els mitjans digitals, justificar totes les decisions adoptades, intentar evitar la dispersió en la presa de decisions i utilitzar encara més els sistemes de compra pública centralitzada que ja hi havia. «Hi ha un risc de frau, però una altra cosa és que el frau s'hagi produït, perquè això cal provar-ho i identificar els responsables», va assenyalar el síndic. Per la seva banda, Rafael Ribó va demanar més recursos per augmentar els mecanismes de transparència, mentre que el director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, va advocar per implementar un sistema de prevenció de riscos davant l'espectacular increment de la contractació d'emergència. L'interventor general de la Generalitat, David Canada, va expressar el seu convenciment que l'Administració catalana «en el seu conjunt està actuant correctament», però ha demanat augmentar la transparència en els procediments.