L'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central participa en dos estudis serològics per avaluar la immunitat del coronavirus entre els professionals sanitaris de l'atenció primària. Els estudis es plantegen com un projecte de recerca ambiciós, que servirà de base per dissenyar futures estratègies de protecció immunitària contra el coronavirus. El SERO CATCentral és un estudi longitudinal, prospectiu, d'un any de seguiment, que preveu estudiar més de 1.200 professionals sanitaris de la Catalunya Central dels àmbits d'atenció primària, hospitalari i residencial amb serologia positiva per coronavirus. Es relacionaran les variables demogràfiques i clíniques amb els resultats serològics de tres mostres sanguínies recollides cada sis mesos. El segon estudi, el COVID CATCentral estudiarà de forma detallada 175 professionals de l'àmbit sanitari d'atenció primària amb resultats positius de PCR per coronavirus durant el període del 10 de març al 10 d'abril. Es relacionaran les característiques demogràfiques i clíniques amb els resultats serològics mensuals i d'immunitat cel·lular cada quatre mesos.

El cap de la Unitat de Suport a la Recerca de l'ICS, Josep Vidal, opina que «la col·laboració de l'atenció primària en l'àmbit de la recerca és imprescindible».